Zápis do informačního systému skutečných majitelů

Od 1.1.2018 mají všechny právnické osoby (s.r.o., a.s., atd) povinnost zaevidovat své skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů.

2222,- Kč
Cena obsahuje kompletní zápis u rejstříkového soudu, včetně poplatku rejstříkovému soudu a přípravy všech nutných podkladů.

Kdo je to skutečný majitel?

Skutečným majitelem dle zákona č. 253/2008 Sb § 4 odst. 4. (tzv. „AML zákon“) se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Skutečným majitelem je fyzická osoba:

  1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv právnické osoby nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, nebo
  3. má být příjemcem alespoň 25 % zisku právnické osoby.

Je zápis do evidence povinný i pro firmy založené před 1.1.2018?

Ano, zápis je povinný pro všechny společnosti bez rozdílu.

Je zápis do evidence povinný i pro firmy s jedním společníkem?

Dle zákona se vztahuje povinnost i pro jednospolečníkové společnosti, z důvodu předpokladu, že spolešnost může ovládat a tedy být skutečným majitelem jíná osoba.